ภาพกิจกรรม
การประชุมการจัดทำเว็บไซต์นครภูเก็ตเกมส์ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต

วันนี้ (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการจัดทำเว็บไซต์นครภูเก็ตเกมส์ เตรียมพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๓

ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com