ภาพกิจกรรมจาก facebook
ทน.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและแสดง ครั้งที่ ๔
วันนี้ ( ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๕ เทศบาลนครภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com