ภาพกิจกรรมจาก facebook
ทน.ภูเก็ต ประชุมการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนอปท.
วันนี้ (๙ มิ.ย. ๖๐) เวลา ๑๓.๓๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมการเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นายธวัชชัย ทองมั่ง ปลัดเทศบาลนครภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม โดยในที่ประชุมได้มีการรายงานความคืบหน้าของการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาฯ ของแต่ละฝ่าย ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com