ภาพกิจกรรมจาก facebook
ทน.ภูเก็ต ประชุมฝ่ายพิธีการและการแสดง เตรียมการแข่งขันกีฬาอปท.
วานนี้ (๒๗ กันยายน ๒๕๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดการแข่งขันกีฬา พิธีการ และการแสดง เพื่อเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต พนักงานเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๓
(ภาพกิจกรรมจาก facebook)
ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com