ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
10 มกราคม 2560

( ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ) นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมเตรียมเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ นางสมจิตต์ สุทธางกูร รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางพงษ์สิงห์ ณ นคร ประธานสภาเทศบาลนครภูเก็ต สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล ครูและพนักงาน ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลนครภูเก็ต  ซึ่งเทศบาลนครภูเก็ต ได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com