ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงครั้ง ที่๒ ประจำปี ๒๕๖๐
22 มีนาคม 2560

วันที่ (๒๒ มี.ค. ๖๐) เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดงครั้ง ที่๒ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต ผู้บริหารในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต คณะครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ตได้รับเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ ครั้งที่ ๓๕ “นครภูเก็ตเกมส์” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com