ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐
27 มีนาคม 2560

วันที่ ( ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ) เวลา ๑๐.๐๐ น. นางสาวสมใจ สุวรรณศุภพนา นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต เป็นประธานประชุมคณะกรรมการฝ่ายพิธีการและการแสดง ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยนายกวี ตันสุคตานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครภูเก็ต นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดเทศบาลนครภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครภูเก็ต คณะครู และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเทศบาลนครภูเก็ต ชั้น ๕  เทศบาลนครภูเก็ต จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๓๕ “นครภูเก็ตเกมส์” ระหว่างวันที่ ๑-๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

ติดต่อเรา
เทศบาลนครภูเก็ต
52/1 ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 0-7621-2196, 0-7621-3551
โทรสาร. 0-7621-3374

Email: info@nakornphuketgames.com